17AW 《Louis Vuitton》ブランケット プレッド・ネオ モノグラム

17AW 《Louis Vuitton》ブランケット プレッド・ネオ モノグラム